user_mobilelogo

Tagged in: Adviezen

 • Eikenprocessierups

  foto eikenprocessierupsDe eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een vlinder uit de familie tandvlinders (Notodontidae) en de onderfamilie processievlinders (Thaumetopoeinae).

  De volwassen vlinder is vrij onopvallend, hij heeft bruine voorvleugels en lichtere achtervleugels. De lichaamslengte is ongeveer veertien tot zeventien millimeter, vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes. De vlinder is voornamelijk bekend door de rups, die net zoals de volwassen vlinder eikenprocessierups wordt genoemd. Het dier overwintert in het ei-stadium en wordt in het voorjaar actief. De rups leeft bij sterke voorkeur voor bladeren van de eik.

  De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals insectenetende zoogdieren. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, worden de microscopisch kleine brandharen afgegeven aan de lucht. De brandharen kunnen bij de mens hevig jeukende huidontstekingen veroorzaken. Zodoende wordt de rups in het Nederlands ook wel als "jeukrups" aangeduid. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen levensbedreigend zijn. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen nadelige gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De eikenprocessierups wordt daarom als een plaaginsect beschouwd. De overlast die de brandharen van de rups kunnen veroorzaken was reeds bij de Romeinen bekend.

  De eikenprocessierups komt voor in delen van Europa en Azië. Het leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien, dit zijn de waardplanten van de rups.

  De eikenprocessierups komt oorspronkelijk voor in delen van Zuid-Europa en werd sinds eind twintigste eeuw steeds algemener in België en Nederland. In België en Nederland is wat betreft meldingen van overlast van de rupsen sinds begin de jaren negentig een opwaartse trend zichtbaar. Het aantal rupsen was in de zomer van 2019 verdriedubbeld ten opzichte van voorgaande jaren.

  Website: Eikenprocessierups

  wikipedia

 • LICG Over houden van huisdieren

  logo licgDeskundig advies over de aanschaf van uw huisdier, maar ook daarna! Lees meer. Betrouwbare informatie over het verantwoord kopen en houden van huisdieren. Dierenwelzijn Nederland. Betrouwbare informatie. Geen winstoogmerk. Alle info over huisdieren. +100 Dierenbijsluiters.

  Bijsluiter LICG hond

  logo PDF 100

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  logo rivmHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

  Website: RIVM

 • Tekenradar Nederland

  family ixodidaeTeken (Ixodida) vormen een orde van geleedpotige parasieten die behoren tot de klasse der spinachtigen. Samen met de mijten vormen zij de onderklasse der Acarina. Teken zijn nauw verwant aan mijten, maar de precieze relatie is onduidelijk.

  Teken leven van het bloed van gewervelde dieren; ze bijten zich vast in de huid en laten zich na een bloedmaaltijd, die enige uren tot dagen duurt, weer vallen. Het dier waarop de teek leeft, wordt gastheer genoemd. Bekende gastheren van teken zijn vogelsreptielen en verschillende zoogdieren.

  Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen en worden daarom vectoren genoemd. Na de steekmuggen zijn teken de belangrijkste verspreiders van pathogenen. De bekendste Europese teek, die tevens een overbrenger is van LymeziekteFSME en het alfa-galsyndroom, is de schapenteek (Ixodes ricinus).

  Website: Tekenradar

  Bron: Wikipedia

 • Tips & tricks voor hondenbezitters

  01 header

   

  O, doe je dat zo?!

  9. Tips voor een betere communicatie met je hond.

  Lieve mensen, elke goede relatie begint met een goede communicatie.
  Dat geldt voor relaties tussen mensen & is net zo waar voor de relatie met onze hond.
  En juist op dit vlak valt er vaak nog een hoop winst te behalen.
  Want wederzijdse misverstanden tussen ons & onze hond zijn een veel voorkomend struikelblok.
  De hoogste tijd dus om eens wat licht over dit onderwerp te laten schijnen…!

   

  TIP 1. Zorg ervoor dat jullie communicatie wederzijds is.

  Bij communicatie draait het om het over & weer uitwisselen van informatie.
  Het is dus niet alleen van belang dat je hond JOU begrijpt, maar ook dat jij begrijpt wat hij jou (en/of z'n omgeving) probeert te vertellen.
  Verdiep je dus in "hondentaal", lees erover & bestudeer video'sop Youtube, en leer te vertrouwen op wat je waarneemt.
  Observeer je eigen hond en andere honden en probeer zoveel mogelijk signalen waar te nemen en te interpreteren.
  Wat communiceren ze onderling; hoe verloopt het "gesprek"?
  Kijk uit dat je je niet verliest in gedachten over wat jouw hond denkt, want dan mis je de boot.
  Observeer en luister vooral naar je intuïtie.
  Hoe meer jij in staat bent om de boodschappen van je hond te lezen, des te beter je in staat zal zijn om hem te geven wat hij van je nodig heeft, in elke willekeurige situatie.

   

  TIP 2. Doe wat met de informatie die je hond geeft.

  Daarmee bedoel ik niet dat je 'm overal z'n zin in moet geven. Integendeel.
  Ik bedoel dat je je hond feedback geeft, om te bevestigen dat je hem begrepen hebt.
  Maar geef hem ook regelmatig z'n zin.
  Al is het maar ten dele.
  Per slot van rekening wil je bereiken dat er een dialoog op gang komt tussen jullie tweeen, een gesprek.
  Vanuit het perspectief van je hond is het volslagen zinloos om dingen duidelijk te maken, als jij daar zelden of nooit wat mee doet.
  Wat je wilt is het tegenovergestelde: je wilt juist stimuleren dat je hond je vertelt wat HIJ wil of juist niet. En het liefst ook waarom (al vraagt dit wat meer oefening & inzicht van ons….).
  Zeker in het begin, als jullie allebei deze wederzijdse(!) communicatie onder de knie moeten krijgen, is het belangrijk dat je het veelvuldig beloont – en dat hoeft beslist niet altijd met een koekje; een aai over z'n bol en/of een vriendelijk compliment is ook fijn om te ontvangen – als je hond jou iets duidelijk heeft kunnen maken.
  Per slot van rekening wil je dit maximaal stimuleren.
  Houd het "gesprek" dus op gang.
  Realiseer je dat jij doorgaans de zwakke schakel bent van de communicatieketting.
  In de meeste gevallen zullen wij degene zijn die het volledig ontgaat, wat onze hond ons probeert te vertellen…!
  Word je ervan bewust dat honden over het algemeen prima in staat om ons gedrag en de onderliggende gemoedstoestand te lezen.
  En onze gemoedstoestand is weer voor een groot deel bepalend voor hoe onze hond zich op dat moment voelt in ons gezelschap.
  En hoe hij zich voelt is weer bepalend voor hoe hij op situaties reageert(!)

   

  TIP 3. Heb een duidelijk beeld van de boodschap die jij wilt overbrengen.

  Als jij zelf al geen duidelijk omlijnd idee hebt van wat je duidelijk wilt maken, hoe moet je hond je dan begrijpen?
  Door vooraf voor jezelf een duidelijk beeld te hebben, van hoe je wilt dat de situatie verloopt, kan je vooraf al een strategie bepalen.
  Als je weet WAT je wilt bereiken en hoe, dan wordt je niet langer "overvallen" door een situatie, maar kun je deze preventief sturen.
  Zorg er dus voor dat je een plan hebt.
  En houd je aan dit plan.
  Laat dit plan jouw onwrikbare intentie zijn.
  "Zo gaan we het even doen en niet anders."
  Als een ouder die even het kind bij de hand neemt en bepaalt wat er op dat moment gebeurt.
  Op een heel kalme en liefdevolle, maar vooral ook kordate manier.
  Laat in je hele optreden merken dat de situatie geen onderwerp voor discussie is.
  Handel liefdevol, en met het volste respect voor de grenzen van je hond(!), maar wel doortastend.
  Zonder stemverheffing en zonder ook maar een moment intimiderend of zelfs maar streng te zijn, maar tegelijkertijd onverzettelijk in je bedoelingen.
  Wees er zelf van overtuigd dat het uiteindelijk zal gaan zoals jij in je hoofd hebt.
  En begeleid je hond door het proces met een glimlach…!

   

  TIP 4. Zorg voor een samenhangende boodschap.

  Als je wilt dat je hond je begrijpt, zorg er dan voor dat jouw woorden, je intonatie, geluidjes die je maakt, je lichaamstaal, je handelingen en je gemoedstoestand dezelfde boodschap bekrachtigen.
  Je wilt dat de volledige boodschap – en vooral dat non verbale stuk, dat 90% van onze communicatie vormt – eenduidig is.
  Let er daarom op dat jouw lichaamshouding & -taal, je bewegingen, de intonatie van je stem en de energie die je op dat moment uitstraalt dezelfde boodschap uitdrukken.

   

  TIP 5. Communiceer op zoveel mogelijke manieren met je hond.

  Gebruik gesproken taal, intonatie, lichaamstaal, gebaren, geluiden, oogcontact en aanrakingen, tot visualisaties aan toe.
  Iedere onbenutte mogelijkheid tot verdieping van jullie verstandhouding is een gemiste kans.
  Zo eenvoudig ligt he, in mijn beleving.
  Hoe meer elementen jij in jullie communicatie kunt verweven, des te meer je hond alert wordt op alle mogelijke signalen die jij hem kan geven.
  Zo zorg je ervoor dat je hond op jou gefocust is.
  En hoe vaker jij erin slaagt om zijn signalen correct te interpreteren en er gepast op te reageren, des te beter jullie verstandhouding zal worden.

   

  TIP 6. Probeer je voordurend te verplaatsen in het perspectief van je hond.

  Een hond heeft een totaal andere beleving van de wereld om ons heen dan wij mensen.
  Jij & je hond kunnen precies dezelfde situatie totaal anders ervaren.
  Om te kunnen begrijpen wat je hond duidelijk probeert te maken, en vooral ook WAAROM, is het essentieel dat je leert om je in zijn positie te verplaatsen.
  Alleen op die manier kan je begrijpen wat precies zijn drijfveren zijn voor bepaald gedrag – positief of "negatief" – en wat hij in die situatie van jou (of z'n omgeving) nodig heeft.
  Probeer heel even "hond" te worden en te voelen wat hij op dat moment moet voelen. (En zonder het sausje van je eigen emoties van dat moment!

  Door je bewust te worden van de natuur, het wezen van je hond, toon je je niet alleen respectvol naar hem toe, maar begrijp je ook beter waar bepaalde gedragingen vandaan komen.
  En dit helpt je om zijn signalen tijdig te herkennen, zodat je je hond kan geven wat hij op dat moment van jou nodig heeft.

   

  TIP 7. Let op de intentie van waaruit je handelt.

  Alles valt & staat bij jouw eigen verwachtingen.
  Als jij overtuigd bent van een onbevredigend verloop van een situatie, creeer je precies die uitkomst, die je wilt vermijden.
  Het tegenovergestelde is zeker zo waar: als jij overtuigd bent van een positieve uitkomst van een situatie – en dat betekent niet dat deze meteen perfect hoeft te zijn – zal je merken dat je meer ontspannen en overtuigend wordt in je optreden. En dat je bijna ongemerkt resultaten boekt, die daarvoor simpelweg onmogelijk waren.
  Neem jezelf voor hoe je op bepaalde situaties gaat reageren.
  Niet vrijblijvend, zo van "dat kan ik wel eens proberen", maar als een rotsvaste beslissing: "zo gaan we het doen & niet anders EN het gaat me lukken ook!".
  Als jij in jezelf gelooft, dan zal je hond dat ook doen.
  Als jij ervan overtuigd bent dat jij en je hond een bepaalde hindernis kunnen nemen, dan straal je dit uit. En daarmee voed je het vertrouwen van je hond in jou EN in zichzelf.
  Problemen worden dan uitdagingen; kansen voor verbetering & groei.
  (Maar nogmaals: let hierbij goed op wat je hond aangeeft & waak ervoor dat je nooit over zijn grenzen heen gaat!)

   

  TIP 8. Let op de energie die jij zelf uitstraalt.

  Als jij gespannen bent, vermoeid of afgeleid – of jij je daar nou bewust van bent of niet – zal dit effect hebben op de gemoedstoestand van je hond.
  En precies datzelfde geldt voor als jij relaxt, zelfverzekerd, oplettend & doortastend bent. Ook dit zal afstralen op je hond.
  Zorg er dus voor dat je grip krijgt op jezelf & hoe je met situaties omgaat.
  Als je je hond tot kalmte wilt manen, dan lukt je dit alleen als jij zelf relaxed en zelfverzekerd bent/blijft.
  Als je je hond enthousiast wilt maken, dan lukt je dit alleen als jij eerst zelf (oprecht) enthousiast en uitgelaten wordt.
  Als je je hond door een lastige situatie wilt begeleiden, bijvoorbeeld bij een dierenartsbezoek, dan lukt je dit alleen als jij zelf ontspannen, begripvol en doortastend bent.

   

  TIP 9. Maak een project van jullie onderlinge verstandhouding.

  Oefen & experimenteer zoveel als je kan.
  Zelfs de meest lullige, onbeduidende situatie kan een oefenmoment zijn.
  Een goede communicatie opbouwen met je hond is een proces dat jaren in beslag neemt.
  Je blijft leren en jullie relatie zal zich blijven verdiepen.
  Dat vraagt toewijding, tijd, energie, zelfopoffering (jazeker…!) & heel veel geduld.
  Er is geen einddoel dat je kan bereiken, er is alleen de bevrediging van de reis zelf.
  En het enige dat telt zijn alle ervaringen, die ervoor zullen zorgen dat je door je hond een ander mens wordt & die jou en je hond steeds dichter tot elkaar brengen.
  Op een manier, die je nu niet voor mogelijk kunt houden. Simpelweg omdat je het nog niet ervaren hebt.
  En wederom spreek ik volledig uit eigen ervaring….
  (Ozzie & JoJo – wherever you guys are – en Ziggy B., lieve trouwe gouwe gabbers van me, bedankt voor alles, jongens!)

  Tot slot: dit artikeltje heeft absoluut niet de pretentie een complete handleiding te vormen voor de communicatie met je hond. Daarvoor is de materie veel te complex.
  Het zijn gewoon wat tips, waar je misschien wat aan hebt…!

  Tot zover deze "O, doe je dat zo?!", lieve mensen.

  Veel sucses & houd me op de hoogte van jullie ervaringen.
  Jullie feedback wordt enorm gewaardeerd…!
   
  Tel: Limme +316 408 52 349

  logo de gooise

   

Mijn drone hobby

Een website van Paul Habets over al zijn hobby's. Deze pagina gaat o.a. over mijn ervaringen met een drone.

Vakantie Wegwijzer

Als je op bezoek gaat naar Zuid-Limburg, Noord-Eifel, Vulkaaneifel of de Moezel dan vind je hier veel informatie om je voor te bereiden op de vakantie.