user_mobilelogo

Privacyverklaring  Onze Golden

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd is ook actueel voor Onze Golden.

In dit artikel lees jij hoe wij dit ingeregeld hebben.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Onze Golden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Onze Golden verstrekt. Onze Golden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.

  • Uw telefoonnummer.

  • Uw e-mailadres.

  • Uw IP-adres.

 

WAAROM  ONZE GOLDEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Onze Golden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Onze Golden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG ONZE GOLDEN GEGEVENS BEWAART

Onze Golden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Onze Golden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Onze Golden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Onze Golden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Onze Golden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan  Onze Golden te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Onze Golden heeft hier geen invloed op.

Onze Golden heeft Google geen toestemming gegeven om via Onze Golden verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar. Onze Golden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Onze Golden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Onze Golden maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Onze Golden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vulkaneifel op via.

https://www.onzegoldenretrievers.nl/  is een website van Onze Golden, Onze Golden, u kunt gerust contact met ons opnemen.

Mijn drone hobby

Een website van Paul Habets over al zijn hobby's. Deze pagina gaat o.a. over mijn ervaringen met een drone.

Vakantie Wegwijzer

Als je op bezoek gaat naar Zuid-Limburg, Noord-Eifel, Vulkaaneifel of de Moezel dan vind je hier veel informatie om je voor te bereiden op de vakantie.