user_mobilelogo
Ursus
Ursus
11 januari 2020
Tommie
Tommie
Zwemmen in Freibergsee, Oberstdorf, Duitsland
Timo
Timo
Hallo hier ben ik
Timo
Timo
Goed voor mijn tanden
Tommie
Tommie
Geb: 16 december 1992 Overl: 10 april 2008
Tommie
Tommie
Al op leeftijd
Timo
Timo
Zwemmen in boswachterij Dorst (NB)
Ursus
Ursus
11 januari 2020 Heidserpark in Heerlen
Ursus
Ursus
Geboren op 10 augustus 2014 en heeft in België en in Zeeland gewoond. Op dinsdag 30 juli 2019 is Ursus bij ons komen wonen.
Timo
Timo
Schat zoeken in Boswachterij Dorst
Timo
Timo

logo rivmHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Website: RIVM

logo licgDeskundig advies over de aanschaf van uw huisdier, maar ook daarna! Lees meer. Betrouwbare informatie over het verantwoord kopen en houden van huisdieren. Dierenwelzijn Nederland. Betrouwbare informatie. Geen winstoogmerk. Alle info over huisdieren. +100 Dierenbijsluiters.

Bijsluiter LICG hond

logo PDF 100

foto eikenprocessierupsDe eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een vlinder uit de familie tandvlinders (Notodontidae) en de onderfamilie processievlinders (Thaumetopoeinae).

De volwassen vlinder is vrij onopvallend, hij heeft bruine voorvleugels en lichtere achtervleugels. De lichaamslengte is ongeveer veertien tot zeventien millimeter, vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes. De vlinder is voornamelijk bekend door de rups, die net zoals de volwassen vlinder eikenprocessierups wordt genoemd. Het dier overwintert in het ei-stadium en wordt in het voorjaar actief. De rups leeft bij sterke voorkeur voor bladeren van de eik.

De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals insectenetende zoogdieren. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, worden de microscopisch kleine brandharen afgegeven aan de lucht. De brandharen kunnen bij de mens hevig jeukende huidontstekingen veroorzaken. Zodoende wordt de rups in het Nederlands ook wel als "jeukrups" aangeduid. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen levensbedreigend zijn. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen nadelige gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De eikenprocessierups wordt daarom als een plaaginsect beschouwd. De overlast die de brandharen van de rups kunnen veroorzaken was reeds bij de Romeinen bekend.

De eikenprocessierups komt voor in delen van Europa en Azië. Het leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien, dit zijn de waardplanten van de rups.

De eikenprocessierups komt oorspronkelijk voor in delen van Zuid-Europa en werd sinds eind twintigste eeuw steeds algemener in België en Nederland. In België en Nederland is wat betreft meldingen van overlast van de rupsen sinds begin de jaren negentig een opwaartse trend zichtbaar. Het aantal rupsen was in de zomer van 2019 verdriedubbeld ten opzichte van voorgaande jaren.

Website: Eikenprocessierups

wikipedia

family ixodidaeTeken (Ixodida) vormen een orde van geleedpotige parasieten die behoren tot de klasse der spinachtigen. Samen met de mijten vormen zij de onderklasse der Acarina. Teken zijn nauw verwant aan mijten, maar de precieze relatie is onduidelijk.

Teken leven van het bloed van gewervelde dieren; ze bijten zich vast in de huid en laten zich na een bloedmaaltijd, die enige uren tot dagen duurt, weer vallen. Het dier waarop de teek leeft, wordt gastheer genoemd. Bekende gastheren van teken zijn vogelsreptielen en verschillende zoogdieren.

Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen en worden daarom vectoren genoemd. Na de steekmuggen zijn teken de belangrijkste verspreiders van pathogenen. De bekendste Europese teek, die tevens een overbrenger is van LymeziekteFSME en het alfa-galsyndroom, is de schapenteek (Ixodes ricinus).

Website: Tekenradar

Bron: Wikipedia

Mijn drone hobby

Een website van Paul Habets over al zijn hobby's. Deze pagina gaat o.a. over mijn ervaringen met een drone.

Vakantie Wegwijzer

Als je op bezoek gaat naar Zuid-Limburg, Noord-Eifel, Vulkaaneifel of de Moezel dan vind je hier veel informatie om je voor te bereiden op de vakantie.